مقدمه

introduction to Christianity.jpg

 این مجموعه دروس مقدمه ای بر ایمان مسیحی هستند.

این درس ها به شما کمک خواهند کرد تا با بنیاد ایمان مسیحی آشنا گردید. هر کدام از این ویدیو ها به یکی از آموزه های اساسی مسیحیت می پردازد، آموزه هایی که این ایمان را تعریف کرده و برای نجات و رشد شما در باورتان مهم هستند.

اگر در طی مطالعه این دروس، پرسشی برای شما مطرح شد و یا نیاز داشتید تا با یکی از مشاورین ما صحبت کنید، خواهش می کنم که با ما تماس بگیرید.