بنیاد ایمان مسیحی - قسمت دهم - چرا به نجات احتیاج داریم؟

درس‌ دهم

چرا به نجات احتیاج داریم؟  در درس‌هاي‌ قبل‌ متوجه‌ شديم‌ كه‌ همۀ انسانها گناهكار هستند و گناه‌ چه‌ نتايج‌ وحشتناكي‌ دارد و چگونه‌ خدا، پسرش‌ عيساي‌ مسيح‌ را به‌ خاطر گناهان‌ ما به‌ زمين‌ فرستاد و خون‌ او براي‌ گناهان‌ ما ريخته‌ شد.


اکنون براي‌ ما اين‌ سؤال‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ من‌ براي‌ دريافت‌ بخشش‌ و نجات‌ از گناه چه‌ بايد بكنم‌؟

من‌ چطور مي‌توانم‌ نجات‌ پيدا كنم‌؟


 تعریف نجات‌ چیست؟

نجات يعني‌ رهايي‌ از اسارت‌ گناه‌، خشم‌ خدا، گناه‌ و نتايج‌ آن‌! 

در ماجرای اعمال‌ رسولان‌ 16 وقتی پولس و سیلاس در زندان بودند، نیمه شب وقتی آنها در حین دعا بودند می خوانیم که ناگهان زلزلۀ شدید رخ می دهد و درهای زندان باز می شود، زندانبان که متوجه این ماجرا می شود بر می خیزد تا خودش را بکشد، اماپولس‌ با صدای بلند می گوید اینکار را نکن ما اینجا هستیم و جایی نرفته ایم، در آیۀ30 می خوانیم زندانبان از آنها میپرسد: اي‌ آقايان‌ مرا چه‌ بايد كرد تا نجات‌ يابم‌؟ 


شاید امروز اين‌ سؤال‌ هر يك‌ از ما مي‌باشد.


 انجیل به ما خاطرنشان می کند که در نجات‌ ما، خدا سهم‌ خود را دارد و ما نيز سهم‌ خود را داريم‌. 


قدم‌ اول از جانب‌ خداست‌. خدا به‌ خاطر محبت‌ عظيمش‌، پسر يگانه‌ خود را فرستاد و او خونش‌ را براي‌ پاك‌ شدن‌ ما از گناه‌ ريخت‌. پس‌ خدا نجات‌ ما را فراهم‌ كرده‌ است‌.


 خدا توسط‌ روح‌القدس‌ ما را نسبت‌ به‌ گناه‌ ملزم‌ مي‌كند يعني‌ ما را به‌ گناه‌ محكوم‌ مي‌كند و گناه‌ را به‌ ما نشان‌ مي‌دهد. جالب اینجاست که اكثراً ما خود را آدمهاي‌ خوبي‌ مي‌دانيم‌ ولي‌ روح‌القدس‌ گناهان‌ ما را به‌ ما نشان‌ مي‌دهد.


عیسی مسیح در يوحنا 16 :7 و 8 می فرماید؛ من به شما راست می‌گویم که رفتنم به سود شماست. زیرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ امّا اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم. چون او آید، جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصیرکار است.


خدا توسط‌ كلامش‌ گناهان‌ ما را به‌ ما نشان‌ مي‌دهد و راه‌ نجات‌ را براي‌ ما روشن‌ مي‌سازد. 


خدا توسط‌ كلامش‌ در ما ايمان‌ را به‌ وجود مي‌آورد.

روميان‌10 :17؛ ایمان از شنیدنِ پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدنِ پیام، از طریق کلام مسیح میسّر می‌شود.


خدا به‌ وسايل‌ مختلف‌ ما را به‌ اين‌ نجات‌ دعوت‌ مي‌كند. 

او درِ قلب‌ ما را مي‌كوبد، اگر ما اين‌ در را باز كنيم‌ او وارد قلب‌ ما مي‌شود و با ما دوستي‌ و مصاحبت‌ ايجاد مي‌كند. درِ قلب‌ ما فقط‌ از داخل‌ باز مي‌شود و به‌ ارادة‌ ما باز مي‌شود از بيرون‌ دستگيره‌ ندارد و خدا هرگز به‌ زور وارد قلب‌ ما نمي‌شود. 

خدا ما را دعوت‌ مي‌كند، ما به‌ اين‌ دعوت‌ مي‌توانيم‌ جواب‌ مثبت‌ يا منفي‌ بدهيم‌.


تكليف‌ براي‌ شاگرد 

 ***********

1) آیۀ حفظی؛ رومیان 10: 17


بحث

0 نظرات