مجموعه سوم: ۱۲ اصل بنای کلیسای پویا

مقدمه

تعریف یک کلیسای محلی چیست؟ ایمانداران به چه جهت گرد هم می آیند؟ نقش خدمت، پرستش و آموزش در کلیسا چیست؟ چگونه می توان کلیسای سالم و پویا داشت؟ خصوصیات یک کلیسای پویا چیست؟

این مجموعه از دروس با بررسی آیاتی از کتاب مقدس، اصولی اساسی و بنیادی بنای یک کلیسای پویای را به ما می آموزد

تشویق می کنیم که پیش از اینکه در دوره حاضر ثبت نام کنید، نخست دروس "مسیحیت چیست" را بگذرانید. اگر هنوز در این مجموعه ثبت نام ننموده اید، می توانید از طریق این لینک، به این دروس بپردازید: https://masihiat.com/-publicIn...


مربی شما


Bahaar
Bahaar
مهندس كامپيوتر و شبكه
-ليسانس زبان انگليسى
-دانش آموخته ى الهيات در دانشگاه هاى
Nations university
Pars Theological Centre
-دانشجوى الهيات در دانشگاه
South eastern seminary

خدمات:
سراينده
رهبرى جوانان، بانوان و پرستش
مشاوره

و تعليم


سوالات متداول


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

در حال حاضر آغاز شده است!