مجموعه اول: مقدمه ای بر مسیحیت

دوره خود را هم اکنون شروع کنید

   تبلیغ را تماشا کن

این مجموعه دروس مقدمه ای بر ایمان مسیحی هستند.

این درس ها به شما کمک خواهند کرد تا با بنیاد ایمان مسیحی آشنا گردید. هر کدام از این ویدیو ها به یکی از آموزه های اساسی مسیحیت می پردازد، آموزه هایی که این ایمان را تعریف کرده و برای نجات و رشد شما در باورتان مهم هستند.

اگر در طی مطالعه این دروس، پرسشی برای شما مطرح شد و یا نیاز داشتید تا با یکی از مشاورین ما صحبت کنید، خواهش می کنم که با ما تماس بگیرید.


سوالات متداول


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

در حال حاضر آغاز شده است!